Rekonštrukcie

Viac ako dvadsaťročné skúsenosti


Postup prác pri rekonštrukciách je rôzny v závislosti od rozsahu a požiadaviek investora, ako aj od riešenia pôvodného stavebného objektu.

U nás začíname s konzultáciou ohľadom rozsahu a spôsobu rekonštrukcie, ktorá je samozrejme bezplatná. Pripravíme štúdiu, kde sa rekonštrukcia zadefinuje. Predložíme Vám cenovú ponuku, ktorú v prípade potreby si môžete porovnať s cenami iných firiem. Pokiaľ nebudete meniť v priebehu realizácie zadanie, cena z našej ponuky je konečná.

Realizácia rekonštrukcií je kompletná, od búracích-stavebných, zdravo-technických, kúrenárskych, maliarskych a elektrikárskych prác až po vydanie príslušných revíznych správ.


Dodržanie termínov

Vo všetkých činnostiach našej firmy garantujeme termín realizácie.


Čistota

Na čistotu a poriadok kladieme pri rekonštrukciách veľký dôraz.


Povolenia

Vybavíme za Vás potrebné povolenia.

Ukážky našich prác