Novostavby

Viac ako dvadsaťročné skúsenosti


Staviame rýchlo a hospodárne, zároveň Vám ponúkame priaznivé ceny. Cenu, ktorú uvádzame v ponuke nikdy nemeníme, prípadné naviac práce hradí naša firma. Výnimku tvoria požiadavky objednávateľa nezadefinované v ponuke. Vždy dodržíme termín, v opačnom prípade sme pripravení zaplatiť zmluvnú pokutu. Prostredníctvom našich skúsených zamestnancov a odborníkov v našom tíme Vám garantujeme kvalitne prevedené práce. O stavbu sa stará majiteľ našej firmy, ktorý je stále k dispozícii pre konzultácie a prípadné operatívne zmeny na stavbe. Je pre nás samozrejmosťou poskytovať odborné poradenstvo pred i počas výstavby.

Pri ukončení stavby podpisujeme odovzdávací protokol s kompletnou fotodokumentáciou výstavby. Zabezpečujeme celú administratívu potrebnú pre výstavbu. Počas realizácie prebiehajú kontrolné dni za účasť majiteľa spoločnosti, objednávateľa a stavebného dozora (odborný zástupca Objednávateľa), prípadne projektanta. Periodicita kontrolných dní sa určí počas preberania diela. V prípade potreby sa kontrolný deň uskutoční aj mimo dohodnutých termínov.

Chceli by ste zveriť stavbu Vášho rodinného domu do rúk profesionálov?

Obrátte sa na nás s dôverou ...

Polia označené s * sú povinné